Descripció

Per fer el Tour Virtual de Google a la Librería Gigamesh, vàrem tenir uns col·laboradors molt especials que ens van ajudar a mostrar l'essència del local.